เฟรเกรนท์ กรุ๊ป รับโล่เกียรติคุณ

ในโครงการ "รวมแรงไทย...รักษาน้ำใสทุกคูคลอง"

ข่าว PR Focus

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณ ในโครงการ "รวมแรงไทย...รักษาน้ำใสทุกคูคลอง" ให้แก่ นายเจมส์ ดูอัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเกรนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการฯ จนประสบความสำเร็จในการขุดลอกและรักษาคูคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามจำนวนกว่า 307 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.