มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เปิดตัวโครงการ “เสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

มุ่งสร้าง ที.ไอดอล…ครูต้นแบบ ป้อนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ข่าว PR Focus

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เปิดตัวโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมแผนเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างครูให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน  มุ่งปั้นเป็น ที.ไอดอล…ครูต้นแบบ ป้อนสู่สังคมไทย นำร่องสร้างคลังความรู้บนโลกออนไลน์ ที่ถือเป็นแหล่งรวมหลักสูตรวิชา วิทย์/คณิต และเฉลยข้อสอบโอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุดในประเทศ เพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษาร่วมแบ่งปันความรู้กันได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง เชิญชวนครู นักเรียนทั่วประเทศเข้ามาร่วมสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ผ่าน http://e-learning.kusol.org

 

          รศ.นงนุช สุขวารี ผู้อำนวยการโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เปิดเผยว่า โครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดยมีนโยบายที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม ร่วมแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้คนในสังคม ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศให้เติบโต โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง ที.ไอดอล [T.IDOL] … ครูต้นแบบ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการฯ ได้นำร่องเปิด http://e-learning.kusol.org เพื่อให้เป็นศูนย์การในการเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรด้านการศึกษาและนักเรียนทั่วประเทศ โดยมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือด้านการศึกษาที่ดีอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้แก่กันและกันในสังคม   

 

            โครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางในการที่จะสร้าง ที.ไอดอล [T.IDOL] … ครูต้นแบบ ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสอนที่เข้าใจง่าย และเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยความรู้เหล่านั้น สามารถนำมาร่วมแบ่งปันให้แก่ ครู และ นักเรียน ได้เห็นและเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน การถ่ายทอดที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากที่สุด

 

            โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้นำร่อง ด้วยการสร้างคลังความรู้ออนไลน์  http://e-learning.kusol.org  ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงบุคลากรด้านการศึกษาและนักเรียนทั่วประเทศ ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้แก่กันและกัน ซึ่งในขณะนี้ http://e-learning.kusol.org  ถือว่าได้เป็นศูนย์รวมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และเฉลยข้อสอบโอเน็ตในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีจำนวนมากที่สุด  อีกทั้งยังมี VIRTUAL CLASS ROOM ห้องเรียนเสมือน…. เพื่อช่วยเสริมการเรียนการสอนให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้ ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จาก http://e-learning.kusol.org ที่เปิดให้บริการเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง 

            สำหรับแนวทางในการสร้าง ที.ไอดอล [T.IDOL] … ครูต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ “มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ได้จัดตั้งคณะทำงานที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนผิว, ดร.ธนา สุขวารี และผศ.ดร.สุชัย ดนัยอักชณาวุฒ เป็นต้น ซึ่งเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ที่มีความเข้าใจถึงปัญหาด้านการเรียนการสอนในสังคมไทย เพื่อเข้ามาร่วมกันหาแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้าง ที.ไอดอล [T.IDOL] … ครูต้นแบบ ให้เกิดเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีแผนที่จะสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์  เพื่อให้ได้มาซึ่ง ที.ไอดอล [T.IDOL] … ครูต้นแบบ และสานภารกิจในการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของสังคม ที่ผู้รู้ จะร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่สังคม อีกทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา มีทักษะในการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  รศ.นงนุช กล่าวสรุปในที่สุด

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของบุพการีของตระกูล “ศักดิ์พรทรัพย์” ในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มีแนวทางการในดำเนินงานด้านสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยไม่ต้องการผลตอบแทบใดๆ กลับคืนมา ด้วยเชื่อมั่นว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อันเป็นวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
เลขที่ 9/134 หมู่บ้านทองสถิตย์ 9 วิลล่า ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.