วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม บริษัทในเครือ เอสเอสยูพี กรุ๊ป

จัดโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น อวอร์ด 2012” ชิงทุนกว่า 2 ล้านบาท

ข่าว PR Focus

วลัย-วิโรจน์ เดินหน้าธุรกิจ “โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพรซ์” [Social Enterprise] ประเดิมจัดโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น อวอร์ด 2012” (Katanyu Innovation Award) ประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ชิงทุนกว่า 2 ล้านบาท คืนกำไรสู่สังคม  ด้วยการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อการสอนใหม่ๆ เข้ามาประกวด โดยมุ่งยกระดับและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสู่มิติใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น  เปิดรับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2555

 ดร.ประโชค ชุมพล  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น อวอร์ด 2012” หรือ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งคืนกำไรสู่สังคม ในฐานะองค์กรธุรกิจ โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพรซ์ [SE] ซึ่งเป็นนโนบายหลักของการดำเนินธุรกิจ การจัดโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น อวอร์ด 2012” เป็นการคืนกำไรให้สังคม ในรูปแบบที่ไม่ต้องรอผลกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแบรนด์ “กตัญญู” ที่เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัทฯ     โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อการสอนใหม่ๆ เข้ามาร่วมประกวด เพื่อชิงทุนที่จะนำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาผลงาน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2 แสนบาท รวมแล้ว 2 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเปิดรับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2555

 โครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น อวอร์ด 2012” หรือ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  คือหนึ่งในโครงการกองทุนกตัญญูเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยที่ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนทุน เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกในการสอน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย  โดยมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ      สำหรับหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว  และ ประเภทกลุ่ม มีผู้ร่วมโครงการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยผลงานที่จัดส่งเข้ามาประกวดจะต้องเป็นโครงการนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ริเริ่มใหม่ ของครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส่งโครงการฯ เข้าร่วมประกวดได้ที่ บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด อาคาร ว.วิโรจน์ เลขที่ 89/1 ซอยรัชฎภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.katanyu.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-660-8999 ในวันและเวลาทำการ” ดร.ประโชค กล่าวเพิ่มเติมว่า 

 

ในส่วนของการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดในโครงการ “กตัญญู อินโนเนชั่น อวอร์ด 2012” หรือ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน นั้น จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ศึกษา จากทั้งภาครัฐ และเอกชน มาทำงานร่วมกันอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน ได้แก่ ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ การออกแบบการเรียนการสอนมีความชัดเจน เนื้อหาสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับผู้เรียน มีการออกแบบวิธีการนำเสนอในการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง นอกจากนี้ ยังพิจารณารวมไปถึง การนำเสนอผลงาน และหลักฐานต่างๆ ที่ส่งขอรับทุนสนับสนุน เช่น เอกสาร แผ่นซีดี ฯลฯ เป็นต้น

 “นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่เพียงสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึง การสร้างสรรค์ การเรียนการสอนด้วยวิธีใหม่ๆ  โดยอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด, การผลิต , กระบวนการ มีการนำพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆ ได้      ซึ่งเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น     สำหรับผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดในโครงการ “กตัญญู อินโนเวชั่น อวอร์ด 2012” หรือ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน จะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 โดยทุกผลงาน ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้นำเสนอโครงการฯ สามารถนำไปต่อยอดผลงานและเลื่อนวิทยฐานะได้   จึงอยากเชิญชวนให้ครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ส่งผลงานเข้ามาประกวด เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่จะนำไปพัฒนาโครงการฯ ขยายสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต”   ดร.ประโชค กล่าวสรุปในที่สุด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
เลขที่ 9/134 หมู่บ้านทองสถิตย์ 9 วิลล่า ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.