เอสเอสยูพี กรุ๊ป เปิดตัวบริษัทใหม่ “วลัย-วิโรจน์”มุ่งดำเนินธุรกิจในรูป “โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพรซ์” ภายใต้แบรนด์ “กตัญญู”จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลกำไรกลับคืนสู่สังคม 100%

ข่าว PR Focus

เอสเอสยูพี กรุ๊ป เปิดตัว บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท มุ่งดำเนินธุรกิจในรูป “โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพรซ์” จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ แบรนด์ “กตัญญู” เตรียมประเดิมรุกธุรกิจผ่านตู้แช่และน้ำดื่มกตัญญู ตั้งงบกว่า 30 ล้าน จัดโปรโมชั่นตั้งตู้แช่เย็นไม่มีค่าใช้จ่าย พ่วงเครดิตน้ำดื่ม 50 แพ็คแรก 1 ปี ภายในปี 2555 มั่นใจสามารถขยายจุดจำหน่ายกว่า 2,000 จุด ครอบคลุม 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถคืนกำไรสนับสนุนด้านการศึกษา 100% ในกองทุน “กตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย” เป็นการคืนกำไรจากรุ่นสู่รุ่นในระยะยาว       

 

ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต ที่ปรึกษาธุรกิจของ เอสเอสยูพี กรุ๊ป  เปิดเผยว่า เอสเอสยูพี กรุ๊ป  ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับชั้นนำ ภายใต้การบริหารงานของครอบครัว “ศักดิ์พรทรัพย์” ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากสังคมไทยมายาวนานกว่า 36 ปี โดยปัจจุบัน เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เครื่องสำอาง  คิวท์เพรส,  โอเรียนทอล พริ้นเซส และธุรกิจอาหารเสริม GNC จากสหรัฐอเมริกา    จากความสำเร็จดังกล่าว   กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบ โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพรซ์      ด้วยสำนึกจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยที่ให้ที่อยู่อาศัยและประกอบสัมมาชีพในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง กล่าวคือ เป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเหลือสังคม  ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ได้แก่ บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายที่จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “กตัญญู” และมุ่งนำผลกำไรส่งคืนกลับสู่สังคม 100% เพื่อนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในประเทศอย่างยั่งยืน

 

บริษัท วลัย-วิโรจน์ เพื่อสังคม (2553) จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการนำผลกำไรไปช่วยพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ “กตัญญู” ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มกตัญญู เป็นสินค้าหลักในการรุกตลาด ภายใต้กลยุทธ์ “สร้างโอกาส  เริ่มธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุน สร้างโอกาสทำบุญ คืนกำไรสู่สังคม”  ซึ่งมีแผนที่จะขยายจุดจำหน่ายสินค้า กตัญญู ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุด โดยกำหนดโมเดล ให้ชุมชนต่างๆ ในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือสังคม โดยจะเปิดหาพันธมิตร ได้แก่ ร้านค้าปลีก หน่วยงานเอกชน องค์กรภาครัฐต่างๆ ได้สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่าย จากนั้นจะได้รับ “ตู้แช่เย็นกตัญญู”ไปตั้งวางภายในร้าน พร้อมได้รับเครดิตน้ำดื่มกตัญญู จำนวน 50 แพ็คๆ ละ 12 ขวด เป็นเวลา    1 ปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าที่จะขยายจุดจำหน่ายและจัดวางตู้แช่กตัญญู ให้ได้จำนวน 2,000 จุด ครอบคลุม 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ

 

และปริมณฑล ภายในปี 2555   ทั้งนี้ คาดว่าต้องใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท และมีเป้าหมายที่จะขยายจุดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย ส่งคืนให้กับสังคม 100% ดร.ชัยรัช กล่าวและเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย และร่วมเป็นพันธมิตร สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-660-8999 หรือ www.katanyu.com ทุกวันเวลาทำการ 

 

สาเหตุที่ กตัญญู เริ่มรุกธุรกิจด้วยการจำหน่ายน้ำดื่ม ก็เนื่องมาจาก เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความสะอาดเป็นหลัก ซึ่งน้ำดื่มแบรนด์ต่างๆ ในตลาด มีคุณภาพไม่แตกต่างกันมากนัก  ในขณะที่ น้ำดื่มกตัญญู จำหน่ายในราคาขวดละ 7 บาท มีคุณภาพและราคาเท่ากับคู่แข่ง   หากแต่ยังมีส่วนแบ่งกำไรคืนให้กับสังคม เบื้องต้นขวดละ 50 สตางค์ เป็นปัจจัยเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจอุดหนุน จึงทำให้เชื่อมั่นว่า       จะสามารถแจ้งเกิดในตลาดน้ำดื่มได้อย่างรวดเร็ว   โดยในช่วง 3 ปีแรก คาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1.5% จากมูลค่าตลาดรวมปัจจุบัน 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดน้ำดื่ม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 3-4% ต่อปี โดยมีแบรนด์น้ำดื่มต่างๆ ในตลาดประมาณกว่า 600 แบรนด์

 

ในส่วนของแบรนด์ “กตัญญู” มีเป้าหมายที่จะเติบโตเช่นองค์กรธุรกิจทั่วไป แต่มีจุดต่างตรงที่มุ่งเน้นสร้างผลกำไร         บนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยชุมชนเพื่อชุมชน   ความตั้งใจในอนาคต แบรนด์ “กตัญญู” จะมีสินค้าอุปโภคบริโภค ที่รองรับความต้องการพื้นฐานของกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัย สำหรับผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน กำไรส่วนแรก บริษัทฯ จะเป็นผู้บริจาคเข้าโครงการเสริมบุญ สร้างสังคม ทันที 50 สตางค์ ต่อน้ำหนึ่งขวด   

 

สำหรับกำไรส่วนที่ 2 คือกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย ณ สิ้นปี จะนำเข้ากองทุน “กตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย” เพื่อใช้สนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โดยในปี 2555 จะเริ่มสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 10 โครงการๆละ 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการมอบให้ก่อนล่วงหน้า ไม่ต้องรอผลกำไร  ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการที่จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษาให้มากที่สุด เพื่อจักได้ร่วมกันมีส่วนสร้างสังคมแห่งปัญญา และผลักดันประเทศชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืน      จากรุ่นสู่รุ่นในระยะยาว”  ดร.ชัยรัช กล่าวสรุป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
เลขที่ 9/134 หมู่บ้านทองสถิตย์ 9 วิลล่า ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.