ทรู ชูธงผู้นำคลังความรู้ดิจิทัล

จัดโครงการประกวด สร้างคลังแห่งความรู้ กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1

เชิญชวนโชว์ฝีมือ สร้างสรรค์คลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้  ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

ข่าว PR Focus

กลุ่มทรู สานต่อพันธกิจสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เปิดโครงการประกวด สร้างคลังความรู้ กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ เชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ โชว์ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเยาวชนระดับนักเรียนและประเภทส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดที่www.trueplookpanya.com หรือ 02-699-6699, 02-699-1725

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า  www.trueplookpanya.com คลังความรู้ดิจิทัล เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล ที่รวมสื่อความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ในสังคมไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วประเทศดังนั้น เพื่อต่อยอดคลังความรู้ดิจิทัล trueplookpanya.com กลุ่มทรูจึงจัด โครงการประกวด     สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ด้านการศึกษาในรูปแบบคลิปวิดีโอ   ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น     

 

2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสองประเภท จะได้รับการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท           

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานบริการมัลติมีเดียและการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า  โครงการประกวดดังกล่าว เป็นการพัฒนาสานต่อ  www.trueplookpanya.com  คลังความรู้ดิจิทัล  โดยขยายสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน  และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเชิญชวนให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ด้านการศึกษา  สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่ให้ความสนใจใช้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมงานได้เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาใน  Search Engine รวมทั้งเพิ่มเมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ อาทิ มุมคุณครู ช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน มุมเว็บบอร์ด คอมมูนิตี้  ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นด้านวิชาการ มุมคลิปวิดีโอ คัดสรรคลิปวิดีโอตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แปลเป็นภาษาไทย  ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาให้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมขยายเนื้อหาความรู้ไปสู่สื่อต่างๆ ได้แก่ รายการทรูปลูกปัญญาดอทคอม ความยาว 30 นาที ที่ True Explore 1 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 15) ในเร็วๆนี้ และจุลสาร ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ซึ่งแจกให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

 

นางเนตรชนก   วิภาตะศิลปิน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญาดอทคอม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอสั้น เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยประเภทที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเปิดรับผลงานคลิปวิดีโอจากผู้ประกวด ในระดับประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยเนื้อหาของวิดีโอจะต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้และต้องเป็นเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับประเภทที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น    จะเปิดรับผลงานคลิปวิดีโอจากผู้ประกวดในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละทีมส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน โดยนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนอกจากจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์เป็น สมาชิกต้นแบบ ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและจัดส่งผลงานเข้ามาประกวดได้ที่ www.trueplookpanya.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร 02-699-6699, 02-699-1725 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน   2553  

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.