ทรู ชูธงผู้นำคลังความรู้ดิจิทัล

จัดโครงการประกวด สร้างคลังแห่งความรู้ กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1

เชิญชวนโชว์ฝีมือ สร้างสรรค์คลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้  ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

กลุ่มทรู สานต่อพันธกิจสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เปิดโครงการประกวด สร้างคลังความรู้ กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ เชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ โชว์ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเยาวชนระดับนักเรียนและประเภทส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดที่www.trueplookpanya.com หรือ 02-699-6699, 02-699-1725

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า  www.trueplookpanya.com คลังความรู้ดิจิทัล เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล ที่รวมสื่อความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ในสังคมไทย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วประเทศดังนั้น เพื่อต่อยอดคลังความรู้ดิจิทัล trueplookpanya.com กลุ่มทรูจึงจัด โครงการประกวด     สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ด้านการศึกษาในรูปแบบคลิปวิดีโอ   ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น     

 

2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสองประเภท จะได้รับการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท           

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานบริการมัลติมีเดียและการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า  โครงการประกวดดังกล่าว เป็นการพัฒนาสานต่อ  www.trueplookpanya.com  คลังความรู้ดิจิทัล  โดยขยายสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน  และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเชิญชวนให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ด้านการศึกษา  สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่ให้ความสนใจใช้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมงานได้เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาใน  Search Engine รวมทั้งเพิ่มเมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ อาทิ มุมคุณครู ช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน มุมเว็บบอร์ด คอมมูนิตี้  ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นด้านวิชาการ มุมคลิปวิดีโอ คัดสรรคลิปวิดีโอตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แปลเป็นภาษาไทย  ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาให้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมขยายเนื้อหาความรู้ไปสู่สื่อต่างๆ ได้แก่ รายการทรูปลูกปัญญาดอทคอม ความยาว 30 นาที ที่ True Explore 1 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 15) ในเร็วๆนี้ และจุลสาร ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ซึ่งแจกให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

 

นางเนตรชนก   วิภาตะศิลปิน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญาดอทคอม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอสั้น เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยประเภทที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเปิดรับผลงานคลิปวิดีโอจากผู้ประกวด ในระดับประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยเนื้อหาของวิดีโอจะต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้และต้องเป็นเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับประเภทที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น    จะเปิดรับผลงานคลิปวิดีโอจากผู้ประกวดในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละทีมส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน โดยนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนอกจากจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์เป็น สมาชิกต้นแบบ ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและจัดส่งผลงานเข้ามาประกวดได้ที่ www.trueplookpanya.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร 02-699-6699, 02-699-1725 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน   2553  

         
         
         
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.