สมาคมร้านขายยา ร่วมกับ เฮลธ์ อิมแพค
จัดสัมมนาวิชาการ “ รู้รักษา รู้ป้องกัน โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน”

ข่าว PR Focus

นายปริญญา   อัครจันทโชติ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมร้านขายยา ร่วมกับ นายสมพงษ์   รัตนสุข   (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และภญ.กรรณิการ์    เอกศักดิ์ (ที่ 1 จากซ้าย ) บริษัท เฮลธ์อิมแพค จำกัด   ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โซลูแคล แคลเซียมนวัตกรรมใหม่  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ  รู้รักษา รู้ป้องกัน โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ สมาชิกสมาคมร้านขายยาทั่วประเทศ โดยมีรศ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตะนันทน์ (ที่ 2 จากขวา) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรม แม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เมื่อเร็ว ๆ  นี้

อนึ่ง ภายในงาน ยังได้มีการเปิดตัวหนังสือ  Bone & Joint รู้รักษา รู้ป้องกัน โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุน เขียนโดย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์   ยุกตะนันทน์  ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ คณะแพทย์ศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่อต่างๆ  ภายในร่างกาย  อีกทั้งยังแนะนำการออก  กำลังกายเบื้องต้นที่เหมาะกับบุคคลทุกเพศวัย รามไปถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม  ทั้งนี้  จะแจกให้ประชาชนทั่วไปฟรี สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  โทร.02-860-4561

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.